WordPress: Tìm hiểu các tham số trong wp_query

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu tất cả các tham số query trong wordpress, mời các bạn đón xem. Để có thể xem nhiều bài viết hơn về wordpress bạn có thể xem ở đây.

1. Tham số lấy bài viết theo tác giả

2. Tham số lấy bài viết dựa theo category

3. Tham số lấy bài viết dựa theo tag

4. Lấy bài viết dựa theo taxonomy

5. Lấy bài viết dựa vào tham số của Post hoặc Page

6. Lấy các bài viết dựa theo thiết lập mật khẩu của post

7. Hiển thị post dựa vào loại post

8. Lấy các bài viết dựa theo trạng thái của nó

9. Lấy bài viết trong khoảng thời gian cố định

10. Lấy bài viết dựa theo custom field

11. Lấy bài viết dựa theo truy vấn tìm kiếm

12. Phân trang bài viết

13. Thiết lập kiểu sắp xếp các bài viết

14. Caching

15. Cách sử dụng thông số khi query trong wordpress

Tài liệu tham khảo: https://developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/

Hi vọng sẽ giúp được bạn. Thanks