WordPress: Hướng dẫn sử dụng ajax frontend

Tiếp tục series về wordpress thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khai báo vào sử dụng kỹ thuật ajax ngoài giao diện trong wordpress mời các bạn đón xem.

wordpress ajax
WordPress ajax

1. Khai báo khi sử dụng ajax ngoài frontend wordpress

2. Vào folder file: includes/ajax-javascript.js

3. Function nhận và xử lý dữ liệu:

Nguồn tài liệu tham khảo:

  1. https://codex.wordpress.org/AJAX_in_Plugins
  2. https://codex.wordpress.org/AJAX

Hi vọng sẽ giúp được bạn. Thanks!.