WordPress: cách tạo và sử dụng shortcode

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo và sử dụng một shortcode cơ bản trong WordPress để hiển thị nội dung bất kỳ trong WordPress bằng code.

1. Shortcode là gì?

Shortcode là một đoạn code ngắn đặc biệt, được định nghĩa sẵn nhằm thực hiện một chức năng  nào đó.

2. Chức năng của shortcode

Nhúng tập tin hoặc tạo ra đối tượng một cách dễ dàng chỉ trong một dòng, trong khi bình thường phải mất rất nhiều dòng lệnh.

3. Cách tạo shortcode

Bây giờ tôi muốn tạo một shortcode có tên là userinfo để hiển thị thông tin của mình, tôi phải làm thế nào bây giờ?
1. Vào file function.php của theme đang sử dụng.
2. Viết một function để hiển thị thông tin mình.
3. Sử dụng hàm có sẵn của wordpress add_shortcode để tạo shortcode có tên là userinfo.

Lưu code lại và bây giờ bạn vào nội dung một bài viết bấy kỳ sử dụng shortcode [userinfo] thì nó sẽ hiển thị lời xin chào: “Xin chào tôi là Minh Hiệp” thay cho lời gọi hàm userinfo_func 

4. Sử dụng shortcode thế nào?

Đối với trình soạn thảo của wordpress: Bạn chỉ việc chèn shortcode  vào nội dung bài viết ở vị trí nào bạn muốn hiển thị nội dung.

Trong file php: Để sử dụng shortcode thì ta phải sử dụng hàm do_shortcode(‘[Tên_shortcode]’) để nó thực thi.

Sử dụng shortcode trong sidebar widgets: Mặc định wordpress không hỗ trợ shortcode trong sidebar widgets, để widget thực thi shortcode thì ta có thể sử dụng plugins hoặc filter lại với đoạn code sau:

Code được chèn vào trong file function.php của theme

5. Ví dụ

Thêm một  shortcode  tên là [login_block] trong trình soạn thảo.
Chức năng: Cắt nội dung  thành 2 phần từ code [login_block], login / register để xem phần còn lại.
Tôi  sẽ làm theo 2 cách:

5.1 Cách 1 viết trong function của theme:

5.2 Cách 2 viết trong class:

Hi vọng sẽ giúp được bạn. Thanks!