Server: Upgrade php 5.5 to 5.6 trên ubuntu 14.0

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upgrade php version 5.5 lên 5.6 trên hệ điều hành ubuntu 14.0.

1. Nhập các câu lệnh dưới đây theo thứ tự:

2. Kiểm tra version php đã cài:

Kết quả sau khi cài đặt:

3. Sử dụng version php đã cài đặt:

– Giả sử ở đây version php cũ khi mình cài đặt là php5.5.9, mình muốn chuyển qua version php5.6 vừa mới cài thì mình sử dụng câu lệnh:

– Tương tự chuyển version php5.6 lên php7.0

– Chuyển version php7.0 xuống php5.6:

4. Gỡ bỏ tất cả các gói php:

Hi vọng sẽ giúp được bạn. Thanks