Laravel8x: Hướng dẫn cài đặt

Xin chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt project laravel8x trên MacOS, mời các bạn theo dõi. Nếu bạn muốn cài đặt laravel với version cũ hơn có thể tham khảo bài viết trước đó của mình.

Các bước chuẩn bị

Trước tiên bạn phải cài đặt docker, nếu chưa cài đặt bạn có xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Kế tiếp đó bạn cũng nên cài đặt docker compose. Bạn có thể kiểm tra cài đặt thành công bằng cách gõ lệnh vào terminal docker --version. Sau khi cài đặt xong thì mở docker lên.

docker install success
Giao diện dọcker

Cài đặt laravel8x

Mở terminal gõ lệnh:

-s: viết tắt của –silent chế độ im lặng, không process hoặc lỗi, vẫn lấy nội dung về và xuất ra ngoài.
curl -s “URL”: Lấy tất cả nội dung của URL về trong chế độ im lặng, không process hoặc lỗi.
Nguyên câu lệnh trên có ý nghĩa là: Lấy tất cả nội dung trong https://laravel.build/laravel8x-app về trong im lặng và thực thi như một shell script. Bạn có thể thay đổi tên của laravel8x-app thành một tên mà bạn muốn. Dưới đây là ảnh chụp nội dung của URL. 

laravel-setup-shell-script
Nội dung của URL

Và sau đây là kết quả khi chạy lệnh command trên.

laravel8x-setup
Cài đặt laravel8x

Cấu hình .env

Cập nhật cấu hình cho project laravel

Nếu bạn không muốn thay đổi cấu hình mặc định vui lòng đi đến bước chạy command.
Bạn có thể thay đổi các cấu hình như database name, database user, database password trong tập tin .env

Chạy command

laravel install and run command
Ảnh minh hoạ cho chạy command

Sau khi docker cài đặt xong, ta thể thông qua http://localhost/ để truy cập ứng dụng. Nếu bạn đã thay đổi mặc định thì truy cập bằng cách http://localhost:{number_port}/. Ví dụ như http://localhost:8084/. Và dưới đây là kết quả sau khi cài đặt thành công project laravel8x.

laravel install success
cài đặt laravel8x thành công

Các trường hợp lỗi

Lỗi port 80 đã sử dụng -> Cách fix thay đổi port trong file .env thông qua biến APP_PORT. Ví dụ như đổi sang port 8084.
APP_PORT=8084
Source code

Tài liệu tham khảo:

  1. https://laravel.com/docs/8.x/installation
  2. https://curl.se/docs/manpage.html#-s
  3. https://curl.se/docs/manual.html

Hi vọng sẽ giúp được bạn. Thanks