IDE: Sử dụng git bash trong phpstorm

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng git bash trong phpstorm, mời các bạn đón đọc nhé.

1. Cài đặt git bash

Nếu chứa cài đặt git bash thì bạn có thể tải ở đây.

2. Tích hợp git bash vào phpstorm

Trước tiên mở terminal lên

Kích hoạt terminal cho git bash:

2.1 Git version 32 bit

Đối với bản git 32-bit:

2.2 Git version 64 bit

Đối với bản git 64-bit thì path sẽ khác:

Chú ý: Đừng bỏ dấu nháy đôi, bởi dựa vào đó phpstorm phân biệt đâu là các tập tin, đâu là tùy chọn. Lưu ý login thì cần hai dấu gạch ngang nhưng ở đây chỉ sử dụng một dấu gach ngang. Bạn cũng có thể thêm -v để xem các verbose xuất ra từ bash. Tùy chọn -login: nói với bash rằng phải chạy file cấu hình đó và -i nói với bash rằng bạn muốn ở kiểu tương tác

Nhấn Apply và OK. Restart PhpStorm để sử dụng terminal mới.

3. Trường hợp khác

Nếu chưa có thì bạn phải set lại đường dẫn cho git version control

Đối với bản git 32-bit:

Đối với bản git 64-bit thì path sẽ khác:

Nhấn Apply và OK. Restart PhpStorm để sử dụng terminal mới.

Hi vọng sẽ giúp được bạn. Thanks