Giới thiệu

nguyen-minh-hiep
Tác giả: Nguyễn Minh Hiệp

Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Minh Hiệp bạn có thể gọi tôi là Eddie và tôi viết để giúp mọi người làm việc về lập trình và công nghệ. Tôi bắt đầu blog này vào năm 2016 như một công cụ để chia sẻ kinh nghiệm của tôi với web, công nghệ và lập trình. Các mẹo, hướng dẫn và thông tin được cung cấp trong blog này đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề lập trình và phát triển web của họ.

Từ năm 2015 đến hiện tại, tôi đã làm việc như là một Nhà phát triển Web / Lập trình PHP. Tôi đã được làm việc về Laravel từ năm 2017. Hiện nay, tôi làm việc như là một Freelance PHP / Laravel Programmer. Bạn có thể liên hệ với tôi cho bất kỳ dự án phát triển web freelancer nào.
Bạn có thể liên hệ với tôi qua:
Email: minhhiep.q@gmail.com – Skype: minhhiep.q hoặc form liên hệ